[:vi]

Thông báo hệ Sau Đại Học

 • Thông báo: Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021 Thông báo: Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021

  Thông báo cao học, Tin tức - 04/03/2021

  THÔNG BÁO (Về việc Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021) Căn cứ vào quy định số 1607/QĐ-ĐHCNĐA ngày 10/05/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo…

 • [:vi]THÔNG BÁO LỊCH THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC KHÓA 3 ĐỢT 1[:] [:vi]THÔNG BÁO LỊCH THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC KHÓA 3 ĐỢT 1[:]

  Thông báo cao học - 06/05/2020

  [:vi]Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo về đề cương chi tiết cho lớp cao học 18CHKT1 và 18CHQT1 như sau: Thời gian bảo về ngày 08/05/2020 (Danh sách cụ…

 • Giảm học phí hỗ trợ sinh viên trong dịch Covid-19 Giảm học phí hỗ trợ sinh viên trong dịch Covid-19

  Thông Báo, Thông báo cao học, Thông báo hệ đại học, Tin tức, Tuyển sinh - 21/04/2020

  [:vi]Giảm học phí hỗ trợ sinh viên Đại học Công nghệ Đông Á, cụ thể Ban Giám hiệu quyết định giảm 20% học phí/ 1 tín chỉ đối với các…

 • Thông báo hệ Đại Học

 • Thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực khối ngành VI Thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực khối ngành VI

  Thông báo hệ đại học - 16/10/2020

 • [:vi]Đại học Công nghệ Đông á công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm học 2020[:] [:vi]Đại học Công nghệ Đông á công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm học 2020[:]

  Thông báo hệ đại học, Tin tức - 07/09/2020

  [:vi]Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển năm 2020 theo các phương thức, cụ…

 • Review of High School Academic Transcripts for enrollment to East Asia University of Technology in 2020 – Important things to know Review of High School Academic Transcripts for enrollment to East Asia University of Technology in 2020 – Important things to know

  Bài viết tiếng anh, Thông báo hệ đại học, Tin tức - 02/07/2020

  ssessing high school academic transcripts is one of the two formal university enrollment methods used at East Asia University of Technology in 2020.  What to notice when submitting High School…

 • [:en]

  Thông báo hệ Sau Đại Học

 • Thông báo: Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021 Thông báo: Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021

  Thông báo cao học, Tin tức - 04/03/2021

  THÔNG BÁO (Về việc Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021) Căn cứ vào quy định số 1607/QĐ-ĐHCNĐA ngày 10/05/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo…

 • [:vi]THÔNG BÁO LỊCH THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC KHÓA 3 ĐỢT 1[:] [:vi]THÔNG BÁO LỊCH THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC KHÓA 3 ĐỢT 1[:]

  Thông báo cao học - 06/05/2020

  [:vi]Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo về đề cương chi tiết cho lớp cao học 18CHKT1 và 18CHQT1 như sau: Thời gian bảo về ngày 08/05/2020 (Danh sách cụ…

 • Giảm học phí hỗ trợ sinh viên trong dịch Covid-19 Giảm học phí hỗ trợ sinh viên trong dịch Covid-19

  Thông Báo, Thông báo cao học, Thông báo hệ đại học, Tin tức, Tuyển sinh - 21/04/2020

  [:vi]Giảm học phí hỗ trợ sinh viên Đại học Công nghệ Đông Á, cụ thể Ban Giám hiệu quyết định giảm 20% học phí/ 1 tín chỉ đối với các…

 • Thông báo hệ Đại Học

 • Thông báo: Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021 Thông báo: Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021

  Thông báo cao học, Tin tức - 04/03/2021

  THÔNG BÁO (Về việc Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021) Căn cứ vào quy định số 1607/QĐ-ĐHCNĐA ngày 10/05/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo…

 • [:vi]THÔNG BÁO LỊCH THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC KHÓA 3 ĐỢT 1[:] [:vi]THÔNG BÁO LỊCH THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC KHÓA 3 ĐỢT 1[:]

  Thông báo cao học - 06/05/2020

  [:vi]Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo về đề cương chi tiết cho lớp cao học 18CHKT1 và 18CHQT1 như sau: Thời gian bảo về ngày 08/05/2020 (Danh sách cụ…

 • Giảm học phí hỗ trợ sinh viên trong dịch Covid-19 Giảm học phí hỗ trợ sinh viên trong dịch Covid-19

  Thông Báo, Thông báo cao học, Thông báo hệ đại học, Tin tức, Tuyển sinh - 21/04/2020

  [:vi]Giảm học phí hỗ trợ sinh viên Đại học Công nghệ Đông Á, cụ thể Ban Giám hiệu quyết định giảm 20% học phí/ 1 tín chỉ đối với các…

 • [:]