[:vi]
Chủ tịch hội đồng Trường
GS.TS. Đinh Văn Thuận

GS.TS. ĐINH VĂN THUẬN

Chủ tịch hội đồng trường

Năm sinh: 1954

Chuyên ngành: Công nghệ Nhiệt Lạnh

Quá trình công tác:

1978 – 1995: Cán bộ giảng dạy tại trường Bách khoa Đà Nẵng
1995 – 2015: Cán bộ giảng dạy tại trường Bách khoa Hà Nội
2015 – nay: Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đông Á
1995 – 2013: TGĐ Tập đoàn POLYCO
2013 – nay: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn POLYCO

Hiệu trưởng
TS Đinh Văn Thành

TS. ĐINH VĂN THÀNH

Hiệu trưởng

Năm sinh: 1986

Chuyên ngành: TS Kỹ thuật Điện – Điện tử đào tạo tại Trường Đại học Southampton Vương quốc Anh

Quá trình công tác:

2009 – 2013: Phó TGĐ Tập đoàn POLYCO
2013 – nay: TGĐ Tập đoàn POLYCO
2013 – 2015: PHT trường ĐHCN Vinh
2015 – nay: PHT Trường Đại học
Công nghệ Đông Á

Phó Hiệu trưởng
GS.VS.NGƯT. Đinh Văn Nhã

GS. VS NGƯT. ĐINH VĂN NHÃ

Phó hiệu trưởng

Năm sinh: 1948

Chuyên ngành: điều khiển tự động

Quá trình công tác:

1976 – 2013: Giảng viên cao cấp, Giám đốc Trung Tâm Tự động hóa – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2013 – 2015: PHT trường Đại học CN Vinh
2008 – nay: VT viện KHCN và Đào tạo Omega
2015 – nay: PHT, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Chủ nhiệm ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Phó Hiệu trưởng
TS Đinh Phương Thảo

TS. ĐINH PHƯƠNG THẢO

Phó hiệu trưởng

Năm sinh: 1978

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

2009 – nay: Phó TGĐ Tập đoàn POLYCO
2017 – nay: PHT Trường Đại học Công nghệ Đông Á
2003 – nay: GĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thuận Thành
2008 – nay: Chủ tịch Công ty Cổ phần SAHA

Phó Hiệu trưởng
TS Nguyễn Thị Thanh Ngọc

TS. NGUYỄN THỊ THANH NGỌC

Phó hiệu trưởng

Năm sinh: 1981

Chuyên ngành: Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Quá trình công tác:

2011 – nay: Viện phó Viện Công nghệ Đức Việt – Tập đoàn POLYCO2020 – nay: TP R&D – Tập đoàn POLYCO2018 – nay: TP Khoa học Công nghệ – Trường Đại học Công nghệ Đông Á2019 – nay: Trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm – Trường Đại học Công nghệ Đông Á2020 – nay: PHT, TP Quản lý Đào tạo – Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Phó Hiệu trưởng
ThS.LS Hà Thị Hải Yến

ThS.LS. HÀ THỊ HẢI YẾN

Phó hiệu trưởng

Năm sinh: 1975

Chuyên ngành: Luật kinh tế – Khoa Luật -Trường đại học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Quá trình công tác:

– Từ 2010 – 2015 Trưởng chi nhánh Công ty Luật TNHH Hoàng Giao và cộng sự tại thành phố Hồ Chí Minh.
– Từ 2015- đến 15/12/2020 – Phó giám đốc công ty Luật Hợp danh Bình An.
– Từ 21/12/2020 đến nay Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Bình An, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đông Á

 [:en]

Prof., Dr. DINH VAN THUAN

Prof., Dr. DINH VAN THUAN

Rector

Year of birth: 1954

Specialty: Thermal & Refrigeration Engineering

Working process:

1978 – 1995: Lecturer at University of Science and Technology, University of Danang
1995 – 2015: Lecturer at Hanoi University of Science and Technology
2015 – now: Rector of East Asia University of Technology
1995 – 2013: Chairman of POLYCO Group
2013 – now: Chairman of BOD of POLYCO Group

Prof., Academician, Meritorious teacher. DINH VAN NHA

Prof., Academician, Meritorious artist. DINH VAN NHA

Vice Rector

Year of birth: 1948

Specialty: Control – Automation

Working process:

1976 – 2013: Senior Lecturer, Director of Automation Center – Hanoi University of Science and Technology
2013 – 2015: Vice Rector of Industrial University of Vinh
2008 – now: Director of Institute of Science Technology and Training Omega
2015 – now: Vice Rector, Chairman of Science and Training Council, Dean of Control Engineering and Automation, East Asia University of Technology.

Dr. DINH VAN THANH

Dr. DINH VAN THANH

Vice Rector

Year of birth: 1986

Specialty: Doctor in Electrical and Electronic Engineering, University of Southampton, UK

Working process:

2009 – 2013: Deputy Chairman of POLYCO Group
2013 – now: Chairman of POLYCO Group
2013 – 2015: Vice Rector of Industrial University of Vinh
2015 – now: Vice Rector of East Asia University of Technology

Dr. DINH PHUONG THAO

Dr. DINH PHUONG THAO

Vice Rector

Year of birth: 1978

Specialty: Business Administration

Working process:

2009 – now: Deputy Chairman of POLYCO Group
2017 – now: Vice Rector of East Asia University of Technology
2003 – now: Director of Thuan Thanh Investment Trading Joint Stock Company
2008 – nay: Chairman of SAHA Joint Stock Company

Dr. NGUYEN THI THANH NGOC

Dr. NGUYEN THI THANH NGOC

Vice Rector

Year of birth: 1981

Specialty: Doctor in Food Technology – Hanoi University of Science and Technology

Working process:

2011 – now: Deputy Director of Duc Viet Institute of Technology – POLYCO Group

2020 – now: Head of R&D Department – POLYCO Group

2018 – now: Head of Science and Technology Department – East Asia University of Technology

2019 – now: Dean of Food Technology – East Asia University of Technology

2020 – now: Vice Rector of East Asia University of Technology

 

 

 

 

 [:]