Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và tự động hóa hệ thống thiết bị tách bia từ nấm men kết lắng sau lên men – EAUT

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và tự động hóa hệ thống thiết bị tách bia từ nấm men kết lắng sau lên men

[:vi]Các nhà máy bia sản xuất dư thừa men lượng men dư thừa ~ 2-3% khối lượng sản xuất, khoảng 50% khối lượng này có thể thu hồi bia, chất lượng bia thu hồi được xác định bởi mùi vị(sự tự phân của men), các tế bào men còn lại, Onhiễm lẫn, sự ổn định vi sinh và có thể lọc. Việc sử dụng hệ thống thiết bị tự động hóa nhằm giảm thiểu quá trình nhiễm vi sinh là một điều cần thiết, trong đề tài nghiên cứu này chúng tôi sử dụng thiết bị thu hồi bia bằng máy ly tâm tốc độ cao BRUX 510 của Alfalaval với hệ thống xả liên tục có những lợi ích sau: Áp dụng cho công suất nhà máy bia 1-10 triệu hl/năm, chất lượng bia thu hồi cao (sức sống của men cao, hiệu suất lọc trong cao, khả năng nhiễm O2 thấp, thời gian thu hồi vốn ngắn (tiết kiệm 1-1.5% sản lượng bia, lợi nhuận cao, chi phí đầu tư thấp, tiết kiệm năng lượng). Hệ thống dễ dàng vận hành và bảo dưỡng (tự động hoàn toàn: phầm mềm PLC của Siemens hoặc Allen Bradley, chi phí vận hành & bảo dưỡng thấp, CIP trực tiếp, diện tích lắp đặt nhỏ: 5 m2. Trong sản xuất bia, lượng bã men thu được chiếm 1 tỷ lệ đáng kể (2%). Từ 100 lít dịch sau lên men thường nhận được khoảng 2 lít dịch men đặc. Sau khi rây và rửa sạch, lượng đó còn lại là 1,5 lít tuy nhiên chỉ có 0,5 lít trong đó được dùng để lên men cho mẻ sau, 1 lít còn lại là dư thừa. Với công suất của một nhà máy là 10 triệu lít/ năm thì  mỗi ngày lượng sinh khối đặc dư thừa sẽ là từ 300 – 350 lít. Nấm men bia có chứa nhiều protein, nếu không tận thu thì đây là nguồn gây ô nhiễm lớn. Việc tận dụng nguồn bã nấm men thải của các nhà máy bia đã và đang được nhiều nước trên thế giới quan tâm . Trong đó Nhật Bản là nước sản xuất và sử dụng nhiều nhất nấm men thải và các sản phẩm có chứa bột nấm men thải. Tại Nhật Bản bột nấm men được xếp vào nhóm các loại sản phẩm gia vị tự nhiên. Ở Việt Nam, tính đến năm 2010 mức tiêu thụ bình quân là 28 lít/Người/năm. Tổng sản lượng bia năm 2010 là 3 tỷ lít. Với sản lượng bia và lượng men thải lớn, trong khi đó hầu hết các nhà máy bia đều bán cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Khả năng hấp thụ hàm lượng protein trong nấm men thải của gia súc thấp. Nhiều nhà máy phải thuê các đơn vị xử lý nấm men thải. Mà nấm men thải có rất nhiều ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như: dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi với các sản phẩm Vitamin, Enzym , axit nucleic, glutation , các dịch protein hòa tan, các dịch nước chiết của nấm men…
Read more…[:en]The breweries produce excess yeast residues of ~ 2-3% by volume, about 50% of which can recover beer, the quality of the beer recovered is determined by the taste (autolysis). yeast cells, remaining yeast cells, O2 infections, microbial stability and filtration. The use of automation systems to minimize microbial contamination is a necessity in this research project we use Alfalfa’s high speed centrifuge BRUX 510 Continuous discharge system has the following benefits: Applied to brewery capacity of 1-10 million hl / year, high quality of beer recovery (high vitality of yeast, high filtration efficiency, O2 low, short return time (saving 1-1.5% of beer yield, high profit, low investment cost, energy saving) Easy operation and maintenance system Siemens PLC or Allen Bradley PLC, low operating and maintenance costs, direct CIP, small installation area: 5 m2. Rarely, a significant proportion (2%), from 100 liters after fermentation, usually receives about 2 liters of concentrated yeast. After sieving and washing, the remaining volume is 1.5 liters but only 0, 5 liters of which are used to ferment the batch, the remaining one liter is redundant. With the capacity of a plant is 10 million liters per year, the amount of excess biomass will be from 300 to 350 liters per day. Yeast beer contains a lot of protein, if not extract, this is a major source of pollution. Utilization of waste yeast residue of brewers has been and is in many countries around the world. Japan is the country that produces and utilizes the most waste yeasts and products containing yeast waste. In Japan yeast powder is classified in the group of natural spices. In Vietnam, by 2010, the average consumption is 28 liters / person / year. Total beer output in 2010 is 3 billion liters. With heavy beer production and emissions, most brewers sell to small producers. Absorption capacity of protein in animal waste yeast is low. Many factories have to rent waste yeast treatment units. The waste yeast has many applications in many different industries such as pharmaceuticals, nutritious foods, animal feeds with vitamins, enzymes, nucleic acids, glutathione, soluble protein fluids, aqueous extract of yeast …

Read more…[:]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *