NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY BÃ BIA(NẤM MEN THẢI)SỬ DỤNG NHIỆT DƯ CỦA NHÀ MÁY BIA – EAUT

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY BÃ BIA(NẤM MEN THẢI)SỬ DỤNG NHIỆT DƯ CỦA NHÀ MÁY BIA

[:vi]Hiện tại, ở Việt Nam, nấm men thải từ các nhà máy bia rất lớn. Ước tính trung bình cứ 1000 lít bia thu được 20-40 kg nấm men ướt, trong đó có tải trọng BOD 120.000-140.000 mg/l và COD 180.000 – 200.000 mg/l làm ô nhiễm môi trường rất lớn nếu không có biện pháp xử lý tốt, khi xả vào hệ thống xử lý nước thải, chi phí tương đối lớn. Trong khi đó, nấm men thải từ các nhà máy bia lại là một nguồn thức ăn bổ sung có giá trị cao trong công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàm lượng protein trong nấm men đạt từ 40 – 60%, với axit amin không thay thế gần giống protein của động vật. Hệ số hấp phụ của protein này cũng rất cao. Hàm lượng vitamin trong nấm men với hoạt tính cao hơn gấp 2 – 3 lần so với vitamin tổng hợp. Do đó, một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã mua bã nấm men thải từ các nhà máy bia dưới dạng men ướt, khó bảo quản, thường không quá 48 giờ, do đó phương án tốt nhất là sấy nấm men thải. Mặt khác, đa số các nhà máy lớn ở Việt Nam đã đầu tư thêm hệ thống tiết kiệm hơi trong cho nhà nấu bia, nên lượng nước nóng và hơi dư thừa. Để tận thu được nguồn nhiệt dư trong các nhà máy bia cho việc sấy bã nấm men thải. Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu đề tài: Thiết kế hệ thống sấy bã nấm men bia tận dụng nhiệt dư. Read more…[:en]The fermented yeast residue F5 – F8 was periodically collected in the fermentation cycle into the yeast storage tank and the yeast cell fraction in the yeast was still high, so the chemical composition of the yeast blocks was also Like the original yeast cells.

The statement by Thiago Rocha dos Santos Mathias et al. (2014) shows that: In the cell contains most essential substances such as protein, glucid, lipid, enzymes, nucleic acids, minerals.

As with other living organisms, the basic and primary components of yeast cells are water (about 70-75% of the total mass).

Read more…[:]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *