Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho lĩnh vực rượu bia nước giải khát việt Nam – EAUT

Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho lĩnh vực rượu bia nước giải khát việt Nam

[:vi]Với hiện trạng sử dụng năng lượng kém hiệu quả trong các ngành công nghiệp trong nước hiện nay đã đề ra nhu cầu sử dụng năng lượng một cách có hiệu quả hơn, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh đồng thời bảo tồn nguồn năng lượng đang ngày càng cạn kiệt. Xây dựng định mức tiêu hao năng lượng có ý nghĩa thực tiễn cho cơ quan quản lý về năng lượng tiêu thụ cho ngành. Công nghiệp sản xuất rượu, bia, nước giải khát là ngành sử dụng nhiệt lớn. Do đó, việc xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho ngành sản xuất rượu, bia, nước giải khát là cần thiết và cấp bách. Có nhiều phương pháp để xây dựng định mức tiêu hao năng lượng, trong đề tài này, phương pháp Benchmarking được sử dụng. Kết quả đạt được từ việc ứng dụng chi tiết từng bước của phương pháp Benchmarking là tin cậy và chính xác, được Bộ Công Thương đánh giá đạt loại xuất sắc. Read more…[:en]With the current inefficient use of energy in domestic industries, the need to use energy more efficiently, to reduce production costs, increase competitiveness and preserve Energy is becoming increasingly exhausted. Establishing energy consumption norms has practical significance for management agencies on energy consumption for the industry. Liquor, beer and beverage industry is a big industry. Therefore, the construction of energy consumption norms for the wine, beer and beverage industry is necessary and urgent. There are many methods to build energy consumption norms, in this topic, the Benchmarking method is used. The results obtained from the detailed application of the Benchmarking method are reliable and accurate, the Ministry of Industry and Trade assessed the excellent category.

Read more…[:]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *