Nhà máy Bia thông minh – Tương lai trong thời đại công nghiệp 4.0 – EAUT

Nhà máy Bia thông minh – Tương lai trong thời đại công nghiệp 4.0

[:vi]Vừa qua, Hội nghị Khoa học, Công nghệ, Kỹ Thuật, Toán học thường niên lần VI tại TP Hồ Chí Minh (STEMCON 6) với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 và STEM – Con người là chìa khoá thành công và năng lực cạnh tranh’’ đã diễn ra tại khách sạn Sheraton, TP HCM. Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT),Tập đoàn POLYCO đóng góp đề tài “Nhà máy Bia thông minh – một ví dụ điển hình cho các nhà máy trong tương lai trong thời đại công nghiệp 4.0 ” tại chuyên đề Hiện thực hóa nền công nghiệp 4.0.

Hội nghị thu hút được sự quan tâm của dư luận, lãnh đạo của chính phủ, công nghiệp, các trường đại học và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật của Việt nam và quốc tế đến tham dự và báo cáo. Các chủ đề của Hội nghị bao gồm xu hướng chuyển dịch sang số hóa, phát triển tư duy doanh nhân, chuẩn bị cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông trước khi theo đuổi khối ngành Stem ở bậc ĐH và quan hệ đối tác công tư.

Tập đoàn POLYCO và Đại học Công nghệ Đông Á đã đóng góp cho hội nghị về đề tài “Nhà máy Bia thông minh – một ví dụ điển hình cho các nhà máy trong tương lai trong thời đại công nghiệp 4.0 ” tại chuyên đề Hiện thực hóa nền công nghiệp 4.0. Đề tài có mối liên hệ mật thiết với các ngành đào tạo thế mạnh hiện nay của EAUT như Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Chế tạo máy, Công nghệ thông tin

Đây cũng là đề tài và dự án đang được triển khai bởi tập đoàn POLYCO cho các nhà máy Bia của SABECO. Xu hướng số hóa nhà máy là xu thể tất yếu để nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh, kết nối hiệu quả các công đoạn sản xuất. Đồng thời, tối ưu hóa nguồn lực và tận dụng được nền tảng công nghệ IoT và bài toán Big data.

Với sự thành công khi ứng dụng hệ thống quản lý sản xuất (MES), kế hoạch hóa nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và nền tảng tự động hóa trong công nghiệp (DCS), nhà máy sẽ được trang bị thêm nhiều tính năng mới, linh hoạt, hệ thống hóa và đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Sự góp mặt của Tập đoàn POLYCO, Đại học Công nghệ Đông Á tại STEMCON là cơ hội để các nhà khoa học của trường, tập đoàn giới thiệu về dự án Nhà máy Bia thông minh – “Hiện thực hóa nền công nghiệp 4.0” và có thể kết nối, tương tác của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đề tài “Nhà máy Bia thông minh – một ví dụ điển hình cho các nhà máy trong tương lai trong thời đại công nghiệp 4.0 ” là công trình thế hiện tâm huyết miệt mài nghiên cứu và mong muốn đóng góp vào nền công nghiệp 4.0 đến từ phía nhà trường và tập đoàn. Công trình này có ý nghĩa to lớn góp phần nâng cao vị thế của tập đoàn POLYCO, trường Đại học Công nghệ Đông Á nói riêng và nềm Công nghiệp 4.0 nước nhà nói chung.

Đăng Ký Học

 [:en]The 6th Annual Conference of Science, Technology, Engineering and Mathematics in Ho Chi Minh City (STEMCON 6) with the theme “Industry 4.0 and STEM – People will be the key to success and competitiveness took place at Sheraton Hotel, Ho Chi Minh City. East Asia University of Technology (EAUT), POLYCO Group contributed the topic “Smart Brewery – a typical exemplar for future factories in industry 4.0.

The conference attracted attention of the public, leaders of the government, industry, universities and leading experts in the fields of training, technology transfer and technology of Vietnam and internationally to attend and report. Conference topics include trend towards digitization, development of entrepreneurial thinking, preparation of students from primary to high school before pursuing Stem at the university and the relationship work out.

 

POLYCO Group and East Asia University of Technology have contributed to the conference on ” Smart Brewery – a typical exemplar for future factories in industry 4.0” for the topic of realization industry 4.0 – The subject is closely relates to the current strength of EAUT training such as Control – Automation Engineering Technology, Electrical – Electronics Engineering Technology, Food Technology, Machine Technology , Information Technology etc.

This is also the topic and project is being implemented by POLYCO Group for the SABECO Beer Factory. The trend of digitalisation of the factory is indispensable in order to improve quality, increase competitiveness and effectively connect production stages. Simultaneously, optimize resources and take advantage of the IoT platform and Big Data.

With the success of applying manufacturing management systems (MES), enterprise resource planning (ERP) and industrial automation (DCS), the plant will be equipped with more features, newer, flexible, systematized functions to meet the increasingly demanding requirements of the market.

The participation of POLYCO Group, East Asia University at STEMCON is an opportunity for the scientists of the university and Group to introduce the smart brewery project – “Realization of the industry 4.0” and be able to connect, interact with experts in many different areas.

 “Smart Brewery – A typical exemplar for future factories in industry 4.0 ” project is a research project devoted to research and the desire to contribute to industry 4.0 from the university and Group. This work has a great significance contributing to enhancing the position of POLYCO Group, East Asia University of Technology in particular and 4.0 countries in general.

Register

[:]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *