[:vi]

Thông báo hệ Sau Đại Học

 • Thông báo: Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021 Thông báo: Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021

  Thông báo cao học, Tin tức - 04/03/2021

  THÔNG BÁO (Về việc Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021) Căn cứ vào quy định số 1607/QĐ-ĐHCNĐA ngày 10/05/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo về viêc cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Căn cứ vào quy…

 • [:vi]THÔNG BÁO LỊCH THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC KHÓA 3 ĐỢT 1[:] [:vi]THÔNG BÁO LỊCH THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC KHÓA 3 ĐỢT 1[:]

  Thông báo cao học - 06/05/2020

  [:vi]Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo về đề cương chi tiết cho lớp cao học 18CHKT1 và 18CHQT1 như sau: Thời gian bảo về ngày 08/05/2020 (Danh sách cụ thể file đính kèm)[:en] NỘP HỒ SƠ [:]
 • Giảm học phí hỗ trợ sinh viên trong dịch Covid-19 Giảm học phí hỗ trợ sinh viên trong dịch Covid-19

  Thông Báo, Thông báo cao học, Thông báo hệ đại học, Tin tức, Tuyển sinh - 21/04/2020

  [:vi]Giảm học phí hỗ trợ sinh viên Đại học Công nghệ Đông Á, cụ thể Ban Giám hiệu quyết định giảm 20% học phí/ 1 tín chỉ đối với các học phần đào tạo online. Theo nhận định của lãnh đao nhà trường, dịch Covid-19 phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng đến nhiều…

 • Thông báo hệ Đại Học

  [thongbaodaihoc]
  [:en]

  Thông báo hệ Sau Đại Học

 • Thông báo: Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021 Thông báo: Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021

  Thông báo cao học, Tin tức - 04/03/2021

  THÔNG BÁO (Về việc Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021) Căn cứ vào quy định số 1607/QĐ-ĐHCNĐA ngày 10/05/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo về viêc cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Căn cứ vào quy…

 • [:vi]THÔNG BÁO LỊCH THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC KHÓA 3 ĐỢT 1[:] [:vi]THÔNG BÁO LỊCH THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC KHÓA 3 ĐỢT 1[:]

  Thông báo cao học - 06/05/2020

  [:vi]Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo về đề cương chi tiết cho lớp cao học 18CHKT1 và 18CHQT1 như sau: Thời gian bảo về ngày 08/05/2020 (Danh sách cụ thể file đính kèm)[:en] NỘP HỒ SƠ [:]
 • Giảm học phí hỗ trợ sinh viên trong dịch Covid-19 Giảm học phí hỗ trợ sinh viên trong dịch Covid-19

  Thông Báo, Thông báo cao học, Thông báo hệ đại học, Tin tức, Tuyển sinh - 21/04/2020

  [:vi]Giảm học phí hỗ trợ sinh viên Đại học Công nghệ Đông Á, cụ thể Ban Giám hiệu quyết định giảm 20% học phí/ 1 tín chỉ đối với các học phần đào tạo online. Theo nhận định của lãnh đao nhà trường, dịch Covid-19 phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng đến nhiều…

 • Thông báo hệ Đại Học

 • Thông báo: Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021 Thông báo: Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021

  Thông báo cao học, Tin tức - 04/03/2021

  THÔNG BÁO (Về việc Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020-2021) Căn cứ vào quy định số 1607/QĐ-ĐHCNĐA ngày 10/05/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo về viêc cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Căn cứ vào quy…

 • [:vi]THÔNG BÁO LỊCH THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC KHÓA 3 ĐỢT 1[:] [:vi]THÔNG BÁO LỊCH THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC KHÓA 3 ĐỢT 1[:]

  Thông báo cao học - 06/05/2020

  [:vi]Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo về đề cương chi tiết cho lớp cao học 18CHKT1 và 18CHQT1 như sau: Thời gian bảo về ngày 08/05/2020 (Danh sách cụ thể file đính kèm)[:en] NỘP HỒ SƠ [:]
 • Giảm học phí hỗ trợ sinh viên trong dịch Covid-19 Giảm học phí hỗ trợ sinh viên trong dịch Covid-19

  Thông Báo, Thông báo cao học, Thông báo hệ đại học, Tin tức, Tuyển sinh - 21/04/2020

  [:vi]Giảm học phí hỗ trợ sinh viên Đại học Công nghệ Đông Á, cụ thể Ban Giám hiệu quyết định giảm 20% học phí/ 1 tín chỉ đối với các học phần đào tạo online. Theo nhận định của lãnh đao nhà trường, dịch Covid-19 phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng đến nhiều…

 • [:]